Giới thiệu
Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp công nghệ phần mềm thông minh cho các Doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị công… đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối cộng đồng trên internet, các hệ thống website, dịch vụ liên quan đến website, các hệ thống trong lĩnh vực thương mại điện tử, chính phủ điện tử.
Đọc thêm
Dịch vụ
Giúp doang nghiệp tăng năng lực cạnh tranh và giải quyết việc tối ưu hóa nguồn lực.
Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chính xác, phù hợp và tính khả thi nhất cho doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế, trọn gói từ xây dựng, duy trì và bảo hành
Cung cấp dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế, trọn gói từ xây dựng, duy trì và bảo hành.
Đào tạo kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng mềm - điều mà doanh nghiệp cần ở các nhân sự CNTT.
Dự án đã hoàn thành
Xem tất cả
Đối tác của chúng tôi
Hoạt động mới nhất
Xem tất cả
BẮT ĐẦU DỰ ÁN CỦA BẠN VỚI LSD.
Cùng bắt đầu hành trình chuyển đổi số cùng chúng tôi.